Starton për herë të parë emisioni me i shumëpritur ne fushën e politikës “TEJ’ FASADËS”, nga Petref Velçani, në MediaPlus.al .
Aty ku të ftuarit do të jenë përtej asaj që shohim gjithmonë, përtej fasadës!
Sot ora 21:00 , ne MediaPlus.al. ne facebook dhe MediaPlus ne youtube, me tre personazhe të rëndësishëm në fushën e politikës!
Aa

Comments are closed.